کانون اندیشه جوان

دانشگاه پولی

  • 0
  • 2 ژانویه
  • 0

چالش‌های داغ درباره دانشگاه پولی

نشست اول از سلسله گقت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

  • 0
  • 2 ژانویه
  • 0

گزارش تصویری از نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

تصاویری از اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی