کانون اندیشه جوان

دانیال یادگاری

  • 0
  • 16 ژانویه
  • 0

فیلم کامل نشست «پولی شدن دانشگاه ها»

اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

  • 0
  • 30 دسامبر
  • 0

نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.