کانون اندیشه جوان

داوود مهدوی زادگان

  • 0
  • 14 نوامبر
  • 0

چرا تنبیه الامه بخوانیم ؟

کانون اندیشه جوان قصد دارد تا اندیشه سیاسی موجود در فقه امامیه یک قرن اخیر را بررسی نماید و برای شروع این بحث حلقه متن خ

  • 0
  • 31 اکتبر
  • 0

حلقه متن خوانی کتاب تنبیه الامه

این حلقه متن‌خوانی با تدریس آقای داوود مهدوی زادگان از 4 آذر به مدت 10 جلسه در روز‌های سه شنبه، ساعت 10 صبح برگزار خواهد