کانون اندیشه جوان

در آمدی بر حکمت متعالیه

  • 0
  • 25 اکتبر
  • 2

حلقه متن خوانی درآمدی بر حکمت متعالیه (ترم دوم)

حلقه متن خوانی درآمدی بر حکمت متعالیه ترم جدید ، با حضور محمدرضا یقینی برگزار می‌شود.