کانون اندیشه جوان

دكتر محمدمهدی وحیدی

عبور از پنج چالش اساسی نظام با تکیه بر عقلانیت انقلابی
  • 0
  • 12 ژوئن
  • 0

عبور از پنج چالش اساسی نظام با تکیه بر عقلانیت انقلابی

خجسته با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تا کنون به چهار چالش اساسی پاسخ داده است تصریح کرد: این نشان می‌دهد شما توانایی عب

  • 0
  • 30 آوریل
  • 0

فقدان نقد بازنمایی شرق در ادبیات و سینمای غرب

مصاحبه با دكتر محمدمهدی وحیدی،نویسنده کتاب « شرق و دیگریِ جدید در ادبیات و سینمای غرب»