کانون اندیشه جوان

دموکراسی

نشست سوم : آیا مشروطه به شکست منجر شد؟
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست سوم : آیا مشروطه به شکست منجر شد؟

مجلس مشروطه در سال‌های نخست استقرارش با بحران‌ها و خطرات متعدد داخلی و خارجی مواجه شد. جنگ جهانی اول، شورش‌ها و طغیان‌ها

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

در همین راستا قصد داریم تا سه ‌شنبه 12 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا صدرا در نشستی مجازی تحت عنوان

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 11 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای محمدامیر احمدزاده در نشستی مجازی تحت عنوان «

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «مشروطه ایرانی» پیرامون سه موضوع «ماهیت مشروطه: استعم

ثبت نام حلقه مطالعاتی« مدل‌ های توسعه و نهادگرایی »
 • 0
 • 12 می
 • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی« مدل‌ های توسعه و نهادگرایی »

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با مبانی و مفهوم توسعه در مکتب نهادگرایی با برگزاری حلقه مطالعاتی ب