کانون اندیشه جوان

دوره فن بیان و مناظره

  • 0
  • ۷ مرداد
  • 0

ارتباط چشمی ، تبسم ، همسان سازی سه اصل مهم ارتباطات

اولین جلسه کارگاه مناظره و فن بیان در تاریخ ۶ مرداد ماه با تدریس مهدی صادقلو برگزار گردید. در این کارگاه سه اصل مهم ارتب