کانون اندیشه جوان

دولت شایستگان

دولت شایستگان
  • 0
  • 10 آگوست
  • 0

دولت شایستگان

به ‌رغم تحریم اقتصادی و مشکلات بین المللی ، به نظر میرسد مشکل اصلی کشور در اداره امور و معیشت مردم به مدیریت مسئولین برم