کانون اندیشه جوان

دولت ها زیر ذره بین تشکل ها

دولت ها زیر ذره بین تشکل ها
  • 0
  • 5 اکتبر
  • 0

دولت ها زیر ذره بین تشکل ها

مطالبه گری، از مهم ترین رسالت های تشکل های دانشجویی است و دولت ها در خط مقدم فعالان دانشجویی برای مطالبه گری هستند.