کانون اندیشه جوان

دکتر رهنمایی

احیای احکام دین
  • 0
  • 11 اکتبر
  • 0

احیای احکام دین

حجت الاسلام دکتر رهنمایی از اندیشه عاشورایی آیت الله مصباح یزدی می گوید.

احیای احکام دین
  • 0
  • 10 اکتبر
  • 0

تحریف ناپذیری نهضت حسینی

حجت الاسلام دکتر رهنمایی از تحریف ناپذیری نهضت حسینی می گوید.