کانون اندیشه جوان

دکتر عادل پیغامی

  • 0
  • ۱۱ اسفند
  • 0

بیش از هر زمان دیگری به اندیشه امام موسی صدر نیاز است

نشست اختتامیه همایش امام موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.