کانون اندیشه جوان

دین

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی
 • 0
 • 12 جولای
 • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان
 • 1
 • 27 ژانویه
 • 0

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های ارمغان فرنگ با حضور حسین محمدی سیرت

نسبت علم و دین در رویکرد نواندیشی دینی
 • 0
 • 26 ژانویه
 • 0

نسبت علم و دین در رویکرد نواندیشی دینی

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های ارمغان فرنگ با حضور محمد رضا قائمی نیک

 • 0
 • 9 جولای
 • 0