کانون اندیشه جوان

رانت

  • 0
  • 4 نوامبر
  • 0

نشست رانت و راه های مقابله با آن

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

  • 0
  • 16 اکتبر
  • 0

راهکارهای نجات از رانت

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

  • 0
  • 14 اکتبر
  • 0

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود