کانون اندیشه جوان

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
  • 0
  • 9 ژوئن
  • 0

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور جناب آقای مهدی رحیمی