کانون اندیشه جوان

راه حل تشکل‌های دانشجویی برای فعالیت در دوران کرونا و خروج از انفعال

راه حل تشکل‌های دانشجویی برای فعالیت در دوران کرونا و خروج از انفعال
  • 0
  • 6 آگوست
  • 0

راه حل تشکل‌های دانشجویی برای فعالیت در دوران کرونا و خروج از انفعال

فیلم کامل پنجاه و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور رضا باقری( مدیر سابق مدرسه کا