کانون اندیشه جوان

رتوریک سیاسی و انتخابات

رتوریک سیاسی و انتخابات
  • 0
  • 7 ژوئن
  • 0

رتوریک سیاسی و انتخابات

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین