کانون اندیشه جوان

رفتار انتخاباتی

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
 • 0
 • 9 ژوئن
 • 0

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور جناب آقای مهدی رحیمی

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
 • 0
 • 8 ژوئن
 • 0

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور محمد امین ایمانجانی

رتوریک سیاسی و انتخابات
 • 0
 • 7 ژوئن
 • 0

رتوریک سیاسی و انتخابات

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات
 • 0
 • 6 ژوئن
 • 0

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات

رحیمی ضمن اشاره به سه عامل اثرگذار بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات، وضعیت کنونی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهور

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات
 • 0
 • 3 ژوئن
 • 0

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات

ایمانجانی ضمن اشاره به نقش اثرگذار رسانه در انتقال پیام و آگاهی‌بخشی تصریح کرد: شما برای اینکه بتوانی از این ابزار استفا

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات
 • 0
 • 3 ژوئن
 • 0

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات

نشست رتوریک سیاسی و انتخابات از سلسله نشست های فرهنگ سیاسی با سخنرانی دکتر تینا امین به همت کانون اندیشه جوان در صفحه ای

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

در همین راستا قصد داریم تا جمعه 14 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای اف

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه 13 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدامین ایمانجانی در نشستی مجازی تحت عنوان «