کانون اندیشه جوان

روان شناختی

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه
  • 0
  • 25 دسامبر
  • 0

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه

فیلم کامل نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی با موضوع «بررسی تاثیرات روان‌شناختی رسانه» با حضور جناب آقای عطاالله باب

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه
  • 0
  • 25 دسامبر
  • 0

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه با حضور جناب آقای عطا الله باباپور را بشنوید.