کانون اندیشه جوان

روزبه زارع

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات
  • 0
  • 14 آگوست
  • 0

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

کانون اندیشه جوان به منظور تبیین دقیق و فراتر از کلیشه­ امروزی در مباحث نسبت میان علم و دین قصد دارد با برگزاری درسگفتار