کانون اندیشه جوان

رویداد علمی

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نشست دوم مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد رایجی در کانون اندیشه جوان بررس

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس

نشست مجازی دین و فروید
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید با موضوعات «جامعه و دین از دیدگاه فروید» و «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد م

نشست چهارم: نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
 • 0
 • 8 دسامبر
 • 0

نشست چهارم: نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

شست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور رضا نقی زاده در کانون اندیشه جوا

نشست سوم: نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن
 • 0
 • 6 دسامبر
 • 0

نشست سوم: نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن

نشست سوم مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن» با حضور یاسر خوشنوی

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک
 • 0
 • 5 دسامبر
 • 0

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

نشست دوم مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» با حضور محمد بلوریان در کانون اندیشه جوان برر

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن
 • 0
 • 4 دسامبر
 • 0

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

نشست اول مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متو

نشست چهارم: انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم
 • 0
 • 27 نوامبر
 • 0

نشست چهارم: انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم

این نشست چهارشنبه 10 آذر ماه ساعت 18 با حضور علیرضا شجاعی زند و بیژن عبدالکریمی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به

نشست سوم: آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟
 • 0
 • 27 نوامبر
 • 0

نشست سوم: آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟

این نشست سه‌شنبه 9 آذر ماه ساعت 21 با حضور سیدسجاد ایزدهی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ برگز