کانون اندیشه جوان

ریاستی

  • 0
  • ۲۵ بهمن
  • 0

نشست دوم نقد و بررسی نظام ریاستی یا پارلمانی در ایران

دومین نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی برگزار شد.

  • 0
  • ۲۱ بهمن
  • 0

نظام پارلمانی یا ریاستی؟

اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی برگزار شد.