کانون اندیشه جوان

زن و جایگاه ارزشی و همسران

تحصیل کردگان مجرد!
  • 0
  • 13 جولای
  • 0

تحصیل کردگان مجرد!

با اینکه سطح تحصیلات می بایست در انتخاب آگاهانه برای ازدواج تاثیر داشته باشد متاسفانه به متهم ردیف اول موانع آن تبدیل شد