کانون اندیشه جوان

زن

زن قربانی گناه بزرگ غرب
  • 1
  • 2 فوریه
  • 0

زن قربانی گناه بزرگ غرب

غرب درباره زن مرتکب گناه بزرگ شده که به این زودی قابل پاک شدن و جبران نخواهد بود !

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن
  • 0
  • 2 فوریه
  • 0

نشست سوم : نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/14 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

خانوم ها نمی تونن؟!
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

خانوم ها نمی تونن؟!

اگه می خواهید درباره زن بودن و حقوق و اقتضائاتش بهتر بدونید ، کپسول های خوندنی دخترونه رو از دست ندید.