کانون اندیشه جوان

سازمان مجاهدین خلق

  • 0
  • 5 آگوست
  • 0

از سازمان تا فرقه

نشست از سازمان تا فرقه به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود