کانون اندیشه جوان

سازمان هنری و رسانه ای اوج

گزارش تصویری اکران اختصاصی جستجوگر در سازمان هنری و رسانه ای اوج
  • 0
  • 21 ژوئن
  • 0

گزارش تصویری اکران اختصاصی جستجوگر در سازمان هنری و رسانه ای اوج

آیین اکران اختصاصی مستند جستجوگر با حضور عوامل فیلم و اهالی اندیشه، فرهنگ و هنر و رسانه در سازمان اوج برگزار شد.

اکران اختصاصی جستجوگر در سازمان هنری و رسانه ای اوج
  • 0
  • 21 ژوئن
  • 0

اکران اختصاصی جستجوگر در سازمان هنری و رسانه ای اوج

آیین اکران اختصاصی مستند جستجوگر با حضور عوامل فیلم و اهالی اندیشه، فرهنگ و هنر و رسانه در سازمان اوج برگزار شد.