کانون اندیشه جوان

ستارخان

ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی
 • 0
 • 4 آگوست
 • 0

ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی

برای دولت سازی اسلامی در گام دوم انقلاب باید به فقه سیاسی علامه نائینی که بسیار راهگشا است توجه ویژه شود.

نشست سوم : آیا مشروطه به شکست منجر شد؟
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست سوم : آیا مشروطه به شکست منجر شد؟

مجلس مشروطه در سال‌های نخست استقرارش با بحران‌ها و خطرات متعدد داخلی و خارجی مواجه شد. جنگ جهانی اول، شورش‌ها و طغیان‌ها

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

در همین راستا قصد داریم تا سه ‌شنبه 12 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا صدرا در نشستی مجازی تحت عنوان

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 11 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای محمدامیر احمدزاده در نشستی مجازی تحت عنوان «

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «مشروطه ایرانی» پیرامون سه موضوع «ماهیت مشروطه: استعم