کانون اندیشه جوان

سردار سلیمانی

شناخت جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار سلیمانی
  • 0
  • 3 ژانویه
  • 0

نشست اول : شناخت جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار سلیمانی

این نشست ساعت 21 یکشنبه 99/10/14 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@  برگزار خواهد