کانون اندیشه جوان

سلمان رشدی

نسبت ارتداد،خشونت و وجهه‌ی اسلام
 • 0
 • 22 فوریه
 • 0

نسبت ارتداد،خشونت و وجهه‌ی اسلام

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «ماجرای شیطانی» با حضور حجت الاسلام محمد رضا یقینی

حکم سلمان رشدی تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت بود
 • 0
 • 21 فوریه
 • 0

حکم سلمان رشدی تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت بود

حکم سلمان رشدی تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت بود

بررسی حواشی پیرامون حکم ارتداد سلمان رشدی
 • 0
 • 21 فوریه
 • 0

بررسی حواشی پیرامون حکم ارتداد سلمان رشدی

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله جلسات «ماجرای شیطانی» با حضور دکتر روح الامین سعیدی

 • 0
 • 18 فوریه
 • 0

فتوای امام در ارتداد سلمان رشدی نظام سلطه را به چالش کشید

استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت:‌ فتوای امام راحل در حکم ارتداد سلمان رشدی از جنس هجمه معنایی بود که همه باورها و گفتمان

 • 0
 • 17 فوریه
 • 0

نشست دوم: نسبت ارتداد،خشونت و وجهه‌ی اسلام

این نشست‌ پنجشنبه 30 بهمن ماه ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ برگزار خواهد شد.

 • 0
 • 17 فوریه
 • 0

نشست اول: بررسی حواشی پیرامون حکم ارتداد سلمان رشدی

این نشست‌ چهارشنبه 29 بهمن ماه ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی @bashgah_net برگزار خواهد شد.

 • 0
 • 17 فوریه
 • 0

گفتگوهای زنده “ماجرای شیطانی”

این نشست‌ها در تاریخ چهارشنبه 29 و پنج‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@