کانون اندیشه جوان

سکولار معترض

بازرگان در قامت یک سکولار معترض
  • 0
  • 25 ژانویه
  • 0

بازرگان در قامت یک سکولار معترض

دومین جلسه از نشست های «ارمغان فرنگ» با عنوان «نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان» برگزار شد.