کانون اندیشه جوان

سکولار

آیین خودساخته
  • 0
  • 30 نوامبر
  • 0

آیین خودساخته

سکولاریسم را مفهومی علمی و غیر ایدئولوژیک می خوانند که به توسعه می انجامد اما به واقع این مفهوم چه معنایی داشته و به چه

صوت دوره اول «حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی»
  • 0
  • 2 نوامبر
  • 0

صوت دوره اول «حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی»

با حضور استاد محمدرضا قائمی نیک در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که