کانون اندیشه جوان

سیاست گذاری

نشست اول : مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 18 اکتبر
  • 0

نشست اول : مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این نشست سه‌شنبه 27 مهر ماه ساعت 15 با حضور مجید بهستانی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ برگز