کانون اندیشه جوان

سیدجواد میری

نشست مجازی امتداد فلسفه
  • 0
  • 27 دسامبر
  • 0

نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوعات «کاربردی سازی علوم انسانی» و «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور سیدجواد میری و