کانون اندیشه جوان

سید امیر جاوید

دولت سیاستگذار سینما باشد، نه مالک آن
 • 0
 • 10 جولای
 • 0

دولت سیاستگذار سینما باشد، نه مالک آن

سیاست گذاری دولت برای کارآمدتر شدن سینما و دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب مطلوب است

نسبت دولت و سینما
 • 0
 • 10 جولای
 • 0

نسبت دولت و سینما

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «نسبت دولت و سینما» با حضور جناب آقای سید امیر جاوید

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 16 تیرماه ساعت 21 با حضور جناب آقای سید امیرجاوید در نشستی تحت عنوان «نسبت دولت و سی

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون پنج موضوع « اقتصاد فرهنگ و سیاست‌گذاری در آن» ، « نسبت دولت با حوزه