کانون اندیشه جوان

سید جمال اسد آبادی

بررسی نهضت های اسلامی صد سال اخیر
  • 0
  • 13 مارس
  • 0

بررسی نهضت های اسلامی صد سال اخیر

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های در آستانه تجدد با حضور جناب آقای دکتر سید جواد حسینی