کانون اندیشه جوان

سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک
  • 0
  • 11 دسامبر
  • 0

سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» با حضور جناب آقای محمد بلوریان