کانون اندیشه جوان

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی
  • 0
  • 2 ژوئن
  • 0

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

فیلم کامل چهل و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در