کانون اندیشه جوان

شاهنامه

  • 0
  • ۲۳ تیر
  • 1

آغاز ثبت نام دوره سوم حلقات متن خوانی

دوره سوم حلقه های متون کلاسیک توسط کانون اندیشه جوان برگزار می گردد.