کانون اندیشه جوان

شایسته سالاری

  • 0
  • 12 فوریه
  • 0

جوان گرایی و شایسته سالاری

تشکل های دانشجویی درباره "جوان گرایی و شایسته سالاری" سخن می گویند.