کانون اندیشه جوان

شست های تجربه نگاری فرهنگی

  • 0
  • ۱۱ آذر
  • 0

کادرسازی و حفظ نیروی انسانی از ویژگی های بارز کانون اندیشه جوان است

سیزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ۶ آذرماه با حضور محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت در سالن

  • 4
  • ۲ آذر
  • 0

کانون باید مرجعیت فکری خود را حفظ کند

دوازدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور مهدی رحمتی رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما در سالن همایش های کانو