کانون اندیشه جوان

شناخت جریان‌های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار

مکتب سلیمانی پروژه هویتی ناتمام گام دوم
  • 0
  • 4 ژانویه
  • 0

مکتب سلیمانی پروژه هویتی ناتمام گام دوم

در اولین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع «جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار» مورد بحث و ب