کانون اندیشه جوان

شنست علمی

بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی
  • 0
  • 28 دسامبر
  • 0

بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های "ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست" با حضور