کانون اندیشه جوان

شهید سپهبد قاسم سلیمانی

  • 5
  • ۱۷ دی
  • 0

حاج قاسم، مالک اشتر یا حمزه سید الشهدا؟

الان چند روز از شهادت حاج قاسم گذشته است و موج خروش و حرکت و بیداری انقلابی که بعد از شهادت این سردار نه تنها در ایران ب