کانون اندیشه جوان

صادق هدایت

  • 5
  • 19 اکتبر
  • 0

داستایوفسکی ، کوندرا ، هدایت و چند داستان دیگر

سر و کله زدن با چهره های ادبیات جهان از هر جهت جذابه ، هم از جهتی که ببینیم تو آثارشون چه حرفی برای گفتن دارند و هم این