کانون اندیشه جوان

صوت نشست مجازی امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

صوت نشست مجازی امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی
  • 0
  • 1 ژانویه
  • 0

صوت نشست مجازی امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

صوت نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور جناب آقای عطاء الله رفیعی آتانی را بشنوید.