کانون اندیشه جوان

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه
  • 0
  • 25 دسامبر
  • 0

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه با حضور جناب آقای عطا الله باباپور را بشنوید.