کانون اندیشه جوان

صوت نشست موانع تحول در سازمان صدا و سیما

صوت نشست موانع تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

صوت نشست موانع تحول در سازمان صدا و سیما

صوت هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور حسین بارانی و علی اسکندری را بشنوید.