کانون اندیشه جوان

صوت نشست نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

صوت نشست نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

صوت نشست نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

صوت هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دا