کانون اندیشه جوان

ضرورت خصوصی‌سازی در راستای منطق مردمی‌سازی اقتصاد

ضرورت خصوصی‌سازی در راستای منطق مردمی‌سازی اقتصاد
  • 0
  • 14 آوریل
  • 0

ضرورت خصوصی‌سازی در راستای منطق مردمی‌سازی اقتصاد

رضوی‌پور ضمن اشاره به انگیزه دولت‌ها از خصوصی‌سازی تصریح کرد: کش و قوس‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای که در اراک و خوزستان ایجا