کانون اندیشه جوان

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است
  • 0
  • 16 جولای
  • 0

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است

طالبان امروز بیش از آنکه تهدیدی برای تشیع، جبهه مقاومت و سایر فرق‌های اسلامی باشد تهدیدی برای آمریکا و جهان کفر است.