کانون اندیشه جوان

طرح ولایت؛ زمینه ساز تحول فکری جوانان

طرح ولایت؛ زمینه ساز تحول فکری جوانان
  • 0
  • 4 ژانویه
  • 0

طرح ولایت؛ زمینه ساز تحول فکری جوانان

بی تردید در مواجهه با علوم بشری و تفکر درباره ی مسائل مختلف، مجموعه ای از قضایا و شبهات مطرح می گردد. برای رفع ابهامات ذ